เกี่ยวกับโปรแกรม Express
โปรแกรมบัญชี express
Download ไฟล์
ประยุกต์โปรแกรมกับธุรกิจ
Tip & Technic
บริษัท ระยอง ไอที จำกัด PDF Print E-mail

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี Express เพื่อทราบในรายละเอียด ความสามารถ และขอใบเสนอราคา ได้ที่

คุณสุชาย  ชื่นกิจมงคล  โทร. 081-4415614 , 062-5592369

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Express กับ ธุรกิจรับเหมา จำเป็นต้องประยุกต์และปรับแต่งโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสมกับงานรับเหมา โดยสามารถทราบประวัติงาน ตั้งแต่ เริ่มตั้งโครงการ ประเมินโครงการ และติดตามต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการ ไม่ว่าจะเป็น ค่าวัสดุงาน ค่าแรง และค่าใช้จ่ายในโครงการ 

เรื่องต้นทุนงานบริการ ซึ่งก็ไม่ต่างจากผลิตเท่าไหร่ แค่นอกสถานที่ กับในสถานที่ ในโปรแกรม Express แบบทั่วไป ก็ใช้แผนกมาคุม JOB COST เปิดเอกสาร JOB Q1  จ่ายอุปกรณ์และค่าแรง P1 และรับคืน R1 มีงานจ้างนอกทำใน RR สรุปรายงาน JOB COST โดยภาพรวม และแสดงสัดส่วน % จำนวนคนงาน เพื่อการวิเคราะห์แบบละเอียด และปรับปรุงประสิทธิภาพต่อไป


การทำใบเสนอราคาในโปรแกรม Express จะมีเรื่องสถานะ รอตัดสินใจ หรือ ไม่ซื้อแล้ว การวิเคราะห์รายงานแบบสรุปภาพรวมเพื่อความรวดเร็ว ย่อมมีความจำเป็นมากขึ้นต่อการตัดสินใจ เพื่อมิให้ งานหลุดมือ หรือ นำมาวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่ได้งานเช่นส่งเอกสารล่าช้า ราคาสูง specไม่ตรงตามความต้องการ

 

ระบบธนาคารในโปรแกรม Express ออกแบบตั้งแต่อดีตไว้เป็น แต่ละธนาคารไป ปัจจุบันการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินแบบภาพรวมมีความจำเป็นยิ่งขึ้น ทางบริษัท ระยอง ไอที จำกัด จึงได้พัฒนา ระบบ ALL BANK REPORT เพื่อให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ทางการเงินให้ ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นบริการ นำเข้าข้อมูลจาก Excel หรือโปรแกรมต่างๆ เข้าสู่โปรแกรม Express โดยไม่ต้องเสียเวลาคีย์ข้อมูลใหม่ ไม่ว่าจะเป็นประวัติหรือข้อมูลที่เดินรายการแล้วจากโปรแกรมอื่นๆ สามารถ Import เข้าโปรแกรม Express และดูข้อมูลได้ทันที

 

โลกก้าวเปลี่ยนค่อนข้างเร็ว สิ่งที่คิดในปี 2540 เดิมถูกเก็บไว้ใช้ในอีก 10 ปีคือ 2550 สิ่งที่คิดในปี 2550 ถูกเก็บไว้ใช้ในช่วงปี 2560 แต่ปัจจุบัน สิ่งที่คิดได้ในแต่ละวัน หรือแต่ละเดือน ถูกนำมาใช้งานทันที แล้วก็พัฒนาให้โปรแกรม มีความฉลาด สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาลงอย่างมาก จากเป็นเดือนเหลือชั่วโมง จากชั่วโมงเหลือเป็นนาทีหรือไม่กี่วินาที ความเร็วในเวลานี้ไม่ได้สร้างความได้เปรียบแต่อย่างใด เพียงเพื่อให้ตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบข้าง ไม่ให้ทิ้งห่างจนไม่สามารถตามทัน  Link ระบบการซิงค์ข้อมูล PDA  เข้าโปรแกรม Express โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลอีก ใช้เวลานิดเดียว เสมือนหนึ่งคุณนั่งคีย์ข้อมูล Express เอง 2 ชั่วโมง หรือ 2 สัปดาห์ จะใช้เวลาโหลดสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่เกิน 5 นาที แต่ผมลากข้อมูลแล้วกดปุ่ม ที่เหลือคำนวณใช้ระบบ Express เอาอยางชำนาญ ไม่ถึง 1 นาที

 

https://www.youtube.com/watch?v=q0IpQj4DKVk

 เขียนรายงานวิเคราะห์จากโปรแกรม Express และแทนค่ากลับเข้ามาในที่เก็บโปรแกรม

 

ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (AUTO BACKUP) ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบการทำงานและการแก้ไขงานย้อนหลัง หรือ การซ่อนที่เก็บข้อมูลสำรองให้มองไม่เห็น ป้องกันไวรัสเรียกค่าไถ่และไวรัสลบข้อมูลมาทำลายข้อมูล และตั้งเวลาที่จะปรากฏเพื่อขึ้นมาสำรองข้อมูล เมื่อเสร็จก็จะล่องหนไป และทำชุด AUTOBACKUP ไว้หลายที่เก็บเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากข้อมูลสูญหาย


ดัดแปลง และเคลื่อนย้ายข้อมูลในโปรแกรม Express เช่น เปิดเอกสาร PR Purchase Request แล้วแปลงเป็นเอกสาร PO Purchase Order จากภายในตัวโปรแกรม


ซ่อมแซม แก้ไขข้อมูล โอนย้ายข้อมูล และทุกความต้องการที่เกี่ยวกับข้อมูล

#########################################################################################################################

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม-รายงาน ด้านล่าง สร้างและแก้ไขโดย บริษัท ระยอง ไอที จำกัด ทุกความต้องการที่ไม่มีขีดจำกัด ช่วยลดเวลาการทำงาน แรงงานและความผิดพลาด ง่ายต่อการใช้งาน ส่งเป็น PDF เข้า Mail หรือ Line (เข้า Line Group) เปิดอ่านในมือถือ ได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมๆ กัน โปรแกรม Express มีเครื่องมือในการแก้ไขแบบฟอร์มและรายงาน ที่ทรงพลังให้มาด้วย สามารถเขียนเงื่อนไข เหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างซับซ้อน สุดแต่ผู้เขียนจะมีความพยายามทำให้แบบฟอร์มหรือรายงาน มีความฉลาดมากขึ้นเพียงใด ทุกการประมวลผลจะใช้เวลาเป็นเสี้ยววินาที

 

ใบสั่งขายแสดงที่เก็บสินค้า-ยอดคงเหลือ เรียงตามที่เก็บสินค้าจาก มากไปน้อย

ธุรกิจหลังคาสำเร็จรูป มีลักษณะเฉพาะทั้งส่วนของการซื้อ ที่โรงงานผลิตมาเป็นม้วนและขายราคาเป็นกิโลกรัม แต่ก็ระบุความยาวทั้งหมดเป็นเมตรไว้ ในส่วนการขาย ขายปลีกเป็นเมตร ลูกค้าสั่งของแบบไม่เรียงลำดับรหัสสินค้าและความยาว ทำให้ฝ่ายตัดผลิตหลังคา ต้องมีงานมาเรียงรายการใหม่ ซึ่งทำให้งานล่าช้าและเสียเวลา โปรแกรมบัญชีธรรมดา ทำบิลซื้อแล้วจ่ายตังค์ หรือทำบิลขายแล้วรับตังค์ คงไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก โลกเปลี่ยนไปเร็ว เวลาในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญ ผมเลยทำให้โปรแกรม รู้จักการคิดต้นทุนในฝั่งซื้อแบบรวมค่าขนส่ง เพื่อให้ได้ต้นทุนที่แท้จริง และฝั่งขาย ก็อำนวยความสะดวก ทั้งลูกค้าสั่งซื้อ จะสั่งยังไงก็ได้ คนบันทึกก็บันทึกให้ง่ายและมีโปรแกรมคอยตรวจสอบ อีกทั้งฝ่ายผลิตสามารถนำบิลขายไปทำการตัดผลิตได้ทันที โดยที่ไม่ต้องมาทำอะไรกันอีก

 

 


การเขียนรายงานเพื่อรวบบิลลูกค้าห้างและมินิมาร์ท แล้วทำการคำนวณวันครบกำหนดจ่ายชำระ และทำโปรแกรมแทนค่ากลับเข้ามาในช่อง ครบกำหนด (DUEDAT)ในบิลขายเชื่อ เพื่อให้ระบบวิเคราะห์อายุลูกหนี้สามารถทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายงานสรุปยอดขายประจำวัน (ทุกเอกสารฝั่งขาย) พร้อมยอดเงินสดรับ เช็ครับ เงินโอน ไม่ต้องเสียเวลาเปรียบเทียบ ด้านฝั่งซื้อจะมี รายงานสรุปยอดซื้อประจำวัน (ทุกเอกสารฝั่งซื้อ)

ใบแจ้งค่าบริการ IV แสดงประวัติบิลค้างชำระ (หากไม่มียอดค้างชำระ ส่วนในกรอบสีแดงจะไม่ปรากฏ โปรแกรมจะไปตรวจการค้างชำระเอง)

 

รายงาน การผลิตต่อ 1 โครงการ สรุปยอดจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต PD และยอดรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต PI พร้อมตรวจต้นทุนการผลิตกับต้นทุนสินค้า

ในรายงานมาตรฐานของโปรแกรม Express จะดูรายงาน PD จ่ายผลิตที่ 461 และดูรายงาน PI รับสำเร็จรูปจากผลิตที่ 463 แยกออกจากกัน  แต่การรับ PI ต้องหยอดต้นทุนที่ได้จากผลของ PD เอง และไม่สะดวกในการตรวจสอบจากฝ่ายบริหารการผลิต ว่าตัวเลขถูกต้องหรือไม่  รายงานนี้จะช่วยให้ผลจ่าย PD ทั้งหมด หยอดลง PI อย่างง่าย และเปรียบเทียบตรวจข้อผิดพลาด ภายในรายงานเดียวกัน

 


ธุรกิจไม้ ธุรกิจเหล็ก หรือจะเป็นวัสดุใดๆ สามารถคำนวณข้อมูลทางคณิตศาสตร์ ได้หลากหลายลักษณะ ทั้งในแบบฟอร์ม และรายงาน ให้ตัวเลขที่แม่นยำเที่ยงตรง ด้วยผลัพธ์ของทศนิยมที่สามารถคำนวณได้อย่างละเอียดแบบไม่จำกัด หรือจำกัดหลักทศนิยมที่  2  หรือ 4 หรือ 6 หรือ 8 หลัก

 

ตัวอย่าง ใบเสนอราคาแบบมีรูปสินค้าและอ่าน SPEC จากประวัติสินค้า


 

ตัวอย่าง ใบสั่งขาย อัจฉริยะ วิเคราะห์ประวัติการเงินลูกหนี้

ก่อนเปิดใบสั่งขาย ช่วยในการตัดสินใจในการขาย แสดงยอดคงเหลือในแต่ละคลัง

(บิลค้างชำระ คำนวณยอดที่ครบกำหนด ก่อนวันสั่งขาย เดี่ยวจะงง ผลรวม)

ขายเงินสด คำนวณเงินทอน พร้อม Print Slip อย่างย่อ ด้วย Express NewRwt

 


 

155/3 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร : 081-4415614, 062-5592369

155/3 Adulthamprapat Road, Tumbon Chengnoen, Muang, Rayong 21000 THAILAND. Tel : 081-4415614, 062-5592369